00359 887330771 00359 887330771

ТЕРМОСВИВАЕМИ /СЛИЙВ/ ЕТИКЕТИ

Tермосвиваемите /sleeve, shrink/ етикети, които произвеждаме представляват специално "чорапче" със свиваемост до 67% (при нагряване) и възможност за шест-цветен печат. Този вид опаковки са изключително подходящи за хранително-вкусовата, козметичната и други отрасли на леката промишленост.
Изключително конкурентноспособни по отношение на качество и цена този вид опаковки се прилагат при много широк спектър продукти, осигурявайки им по-голяма свобода на дизайн и изключителното предимство да се открояват на претъпканите щандове. При непрекъснато растящата конкуренция по рафтовете на търговските вериги, слийв опаковките позволяват на потребителя да получи най-пълна информация за Вашия продукт като едновременно са и ефектен рекламен способ.

ПРЕДИМСТВА

Предимствата на този вид опаковки се крият в разнообразието във вариантите на представяне на дизайна и по този начин производителите ефективно презентират качествата на продукта, за който са предназначени.
Прецизният печат се извършва на обратната страна, като за защита служи самата дебелина на фолиото. Ролята на слийв етикетите за защита срещу фалшификации на продукта добавя още едно качество на този вид опаковки като средство за успешен маркетинг.
Термосвиваемите етикети гарантират впечатляващ външен вид на продуктите, като не е необходимо поставянето на допълнителни защити, предотвратяващи отварянето на продукта и едновременно с това дават възможност за нанасяне на много информация без да се губи от атрактивността на дизайна.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Технологията на производство на термо слийв опаковките предполага голяма свобода на дизайн (360) върху целия контейнер и покриваемост 100%. Максималната ширина на дизайна обхваща 400мм, като няма ограничения в размера на дължина.
Фолиото може да бъде работено на ролка – за конвейрни ленти и потоци или щанцовано на единични етикети в съответствие със специфичните нужди на отделните производители.

Опаковането е една от най-развитите индустрии в света. Начините по които опаковките са проектирани, произведени и представени на пазара, въздействат върху ежедневния избор на хората Инж. Е. Андронов, ProPACK 2008