00359 887330771 00359 887330771

Адрес: гр. Ботевград 2140, бул."Цар Освободител" 34;

Маркетинг и продажби: В.Братанов, 00359 887330771;

Предпечатна подготовка: Л.Миланов, 00359 885000686;

Поръчка и информация за текуща поръчка /Слийв Етикети/: Л.Миланов, 00359 885000686;

Поръчка и информация за текуща поръчка /Термосвиваеми капсули/: Б.Георгиева, 00359 888981370;

Стационарен телефон: 0723/95 080;

Имейл: office@sleevedevelopment.eu