00359 887330771 00359 887330771

Машина за поставяне на термосвиваеми етикети

Термотунел за поставяне върху съществуваща поточна линия

Термотунел с прегрята пара

Термотунел със собствена транспортна линия

Термоформовъчна машина